Zespół Szkół w Krośnicach

Team Biblioteczny

Rola biblioteki przejawia się w dwóch podstawowych kierunkach:
- w pracy pedagogicznej z czytelnikiem
- w pracach organizacyjno-technicznych.
     Bibliotekarz zdany na własne siły bez pomocy uczniów niewiele sam może zdziałać.        Do najbliższych pomocników bibliotekarza szkolnego należy zespół uczniów zwany "Team’em bibliotecznym". Działalność Team’u ma przede wszystkim znaczenie wychowawcze. Przyczynia się do zwiększenia zainteresowania książką. Rozbudza zainteresowania bibliofilskie, jest jedną  z form uspołeczniania dzieci, uczy racjonalnej pracy z książką i zasad korzystania z biblioteki. Rozwija wśród uczniów postawy społeczne (np. pomoc bibliotekarzom w organizowaniu różnorodnych form pracy z książką i czytelnikiem).
W naszej szkole w aktywie bibliotecznym pracują uczniowie zainteresowani książkami, czytelnictwem, działalnością biblioteki, dobrowolnie uczestniczący w jej pracach, a także miłośnicy książek chętni do pracy społecznej
.

 

20161007 133720