Zespół Szkół w Krośnicach

Plan pracy

WRZESIEN

I. Poznajmy się : witaj szkoło!

 • uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
 • wzajemna prezentacja dzieci i wychowawców
 • zapoznanie dzieci z zasadami obowiązującymi w świetlicy
 • omówienie dziennego rozkładu zajęć w świetlicy
 • zapoznanie z regulaminem, rozkładem jazdy
 • zabawy integracyjne

II. Wspomnienia z wakacji

 • opowiadanie przeżyć wakacyjnych
 • odszukiwanie wakacyjnych miejscowości na mapie
 • wakacyjne pamiątki - prezentacja
 • praca plastyczna "Wakacyjne symbole"
 • dawne i współczesne środki lokomocji

III. Przeciwdziałanie agresji

 • układamy przepis na dobrego przyjaciela
 • rozmowa o agresji i przeciwdziałaniu jej
 • rozmowa o tolerancji
 • jak zapanować nad agresją
 • "Jak to miło być miłym" - pisownia zwrotów grzecznościowych

IV. Bezpieczna droga do i ze szkoły

 • poznanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach
 • praca plastyczna "Kolorowe znaki"
 • wycieczka na najbliższe skrzyżowanie
 • wypowiedzi na temat "Moja droga do szkoły"
 • zabawa ruchowa "Idź, stój"

PAZDZIERNIK

I. Moja miejscowość, mój kraj!

 • poznawanie najbliższej okolicy
 • położenie Polski w Europie
 • symbole narodowe
 • sławni Polacy
 • wypowiedzi dzieci na temat  zwiedzonych miastach

II. Pani Jesień

 • obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie
 • jesienne krajobrazy
 • dary jesieni, dary lasu
 • praca plastyczna " Jesienne liście"
 • Zabawy na temat radzenia sobie z jesiennymi nastrojami
 • sposoby na jesienną nudę

III. Dzień nauczyciela

 • co to za święto
 • mój wymarzony nauczyciel (praca w grupach - swobodne wypowiedzi)
 • wykonanie laurek dla wychowawców ( omówienie pisania listów i życzeń)
 • wyrabianie szacunku dla pracowników szkoły

Listopad

I. Czcimy pamięć tych którzy odeszli

 • listopad miesiącem pamięci o zmarłych
 • dyskusja na temat odpowiedzialnego zachowania się na cmentarzu i w miejscach pamięci
 • wysłuchanie opowieści "Zaduszek"

II. Narodowe Święto Niepodległości

 • 11 listopada - rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości
 • początki państwa polskiego (legendy)
 • wyjaśnienie słowa patriotyzm

III. Andrzejki

 • kultywowanie tradycji i zwyczajów andrzejkowych
 • zabawy ruchowe
 • przygotowanie dekoracji

IV. Z kulturą na co dzień

 • magiczne słowa
 • kultura zachowania w różnych sytuacjach życiowych
 • sposoby rozwiązywania konfliktów
 • grupowe tworzenie wzorca kulturalnego ucznia (plakat)

Grudzień

I. Mikołaj w świetlicy

 • choinkowe marzenia
 • świetlicowe mikołajki
 • przygotowywanie ozdób świątecznych
 • list do świętego Mikołaja
 • konkurs "Najpiękniejsza choinka"

II. Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę

 • informacje na temat przygotowania się zwierząt do zimy
 • ptaki zimujące w Polsce
 • opieka nad ptakami i zwierzętami w zimie (swobodne wypowiedzi)
 • kolorowanie wizerunku ptaka
 • zabawy ruchowe ze śpiewem "Chodzi lisek koło drogi"

III. Święta tuż, tuż

 • polskie tradycje i zwyczaje świąteczne
 • święta w moim domu (swobodne wypowiedzi)
 • wigilia w świetlicy
 • konkurs " Kartka świąteczna"
 • słuchanie kolęd
 • układanie życzeń świątecznych

Styczeń

I. Rozpoczynamy Nowy Rok

 • zapoznanie z wierszem "Dwunastu braci"
 • doskonalenie znajomości pór roku, dni tygodnia, miesięcy
 • pogadanka na temat : co robić aby być lepszym w nowym roku
 • kalambury, rebusy związane z porami roku

II. Pani Zima

 • zmiany zachodzące w przyrodzie
 • wykonanie ozdób na świetlicę
 • dokarmianie ptaków
 • praca plastyczna "Pani Zima" ( technika dowolna)
 • wykonanie masek karnawałowych

III. Bezpieczna Zima 

 • poznajemy sporty zimowe. Układanie podpisów do obrazka
 • bezpieczeństwo w czasie ferii
 • słuchanie piosenek o tematyce zimowej
 • Jak spędzamy ferie? wypowiedzi uczniów

IV. Dzień Babci i Dziadka

 • niespodzianka dla babci i dziadka (praca plastyczna)
 • układanie zagadek o babci i dziadku
 • "Za co kochamy babcie i dziadka" - zapisywanie na plakacie
 • gry i zabawy ruchowe przy muzyce

LUTY

I. W zdrowym ciele zdrowy duch

 • aktywne formy wypoczynku
 • znaczenie odpowiedniego odżywiania się i ruchu w życiu człowieka
 • wartościowe produkty spożywcze
 • odpoczynek, sen

II. Kosmos

 • Słońce
 • planety
 • oglądanie plakatów o tematyce wszechświata
 • film edukacyjny o locie w kosmos

III. Walentynki

 • wykonanie kartek z życzeniami
 • mój najlepszy przyjaciel
 • dokończ zdanie " Najbardziej na świecie kocham....."

IV. Poznajemy autorów najpiękniejszych baśni i bajek

 • Andersen - zapoznanie z sylwetka pisarza
 • rozbudzenie zainteresowań czytelniczych
 • doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem i uważnego słuchania
 • fikcja a rzeczywistość
 • ulubiona postać z bajki/baśni (praca plastyczna)

Marzec

I. Ze sztuka na Ty

 • rodzaje muzyki
 • słuchanie utworów muzyki klasycznej
 • w świecie filmu
 • kalambury dotyczące filmów, bajek

II. Dzień Kobiet

 • wiersze tematyczne
 • zawody wykonywane przez kobiety
 • sylwetki sławnych kobiet
 • wykonywanie upominków dla koleżanek

III. Witaj wiosno

 • wiersz "Wiosenne porządki" Brzechwy
 • pierwsze wiosenne kwiatki
 • wykonywanie wiosennych dekoracji do sali
 • wartości odżywcze wiosennych warzyw i owoców
 • rozmowa o zwyczaju topienia Marzanny

IV. Wielkanoc

 • tradycje i obrzędy wielkanocne
 • ozdabianie wielkanocnych pisanek
 • na wielkanocnym stole
 • zagadki o tematyce wielkanocnej i wiosennej

Kwiecień

I. Promocja zdrowia

 • wysłuchanie piosenki "Witaminki"
 • zagadki o tematyce zdrowotnej
 • recepta na ciszę -wspólne tworzenie recepty na ciszę podczas pobytu w świetlicy
 • plakat na temat zdrowego odżywiania

II. Wiosna ah to Ty

 • szukanie śladów wiosny
 • kolorowanie wiosennych kwiatów
 • lista prac wykonywanych na działkach i ogrodach
 • wykonanie podobizny Pani Wiosny
 • wykonanie ozdób na świetlice szkolną

III. Książka naszym przyjacielem

 • moja ulubiona książka (wypowiedzi uczniów)
 • jak powstaje książka
 • dlaczego warto czytać książki
 • wspólne czytanie z podziałem na rolę ( wybrane przez dzieci teksty)

Maj

I. Majowe święta

 • rozmowa na temat 1 maja i 3 maja
 • symbole narodowe
 • wyklejanie flagi narodowej
 • gołąb - symbol pokoju
 • słuchanie pieśni patriotycznych/ piosenek o tematyce patriotycznej

II. Dbamy o nasze środowisko

 • rozmowa na temat ochrony środowiska
 • rośliny i zwierzęta chronione w Polsce (ilustracje i albumy)
 • wykonanie plakatu o tematyce ochrony środowiska
 • dbamy o czystość ( czystość wokół nas, higiena osobista, porządek)

III. Kim będę jak dorosnę

 • przedstawienie różnych zawodów
 • zawody już nieistniejące
 • gdzie pracują moi rodzice
 • praca na wsi i w mieście - różnice i podobieństwa
 • niebezpieczne zawody

IV Dzień Mamy

 • odczytanie i omówienie wiersza "Dla Ciebie mamo"
 • wypowiedzi uczniów " Za co kochamy swoja mamę "
 • wykonanie portretu mamy (technika dowolna)
 • wykonanie upominku dla mamy

Czerwiec

I. Dzień Dziecka

 • prawa i obowiązki dzieci - burza mózgów
 • moi koledzy z rożnych stron świata ( różne gry i zabawy dzieci)
 • Wysłuchanie piosenki " Wszystkie dzieci nasze są"

II. Podróże kształcą

 • ciekawe miejsca w Polsce i za granicą
 • podróż moich marzeń
 • zabytki naszego kraju
 • list i kartka z wakacji
 • wakacje na wsi wakacje w mieście

III. Dzień Ojca

 • wypowiedzi dzieci na temat swoich rodzin
 • "Mój tata jest.." - wykonanie wspólnego plakatu
 • zawody wykonywane przez rodziców
 • portret taty
 • wykonanie laurki z życzeniami

IV. Bezpieczne wakacje !

 • wskazówki dotyczące bezpiecznych wakacji
 • sposoby zachowania się w sytuacjach zagrożenia
 • moje wakacyjne plany
 • zasady bezpieczeństwa na drodze
 • omówienie zachowań niepożądanych

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018