Zespół Szkół w Krośnicach

Wsparcie dla rodziców

Rola odpowiedzialności rodzica za sukces edukacyjny dziecka

Wielu uczniów naszej szkoły to dzieci, które nie są w stanie rozwijać swoich rzeczywistych talentów i umiejętności. Często rodzice, którzy uważają, że ich dziecko za mało osiąga, są tym rozczarowani i zaczynają robić mu wyrzuty oraz porównywać z innymi. Obwiniają też nauczycieli. Jednak sukces w szkole mógłby być łatwy do osiągnięcia, gdyby wszyscy sumiennie wypełniali swoje obowiązki i naprawdę starali się dawać z siebie jak najwięcej. Rodzice mogliby wtedy pełnić rolę trenerów, a dzieci doświadczyłyby, co oznacza przykładanie się do nauki oraz przekonałyby się, że może ona sprawiać wiele przyjemności. Decydującą i kluczową rolę w staraniach o odniesienie sukcesu w szkole pełnią, oprócz szkoły, rodzice. Mogą oni w znacznej mierze przyczynić się do sukcesów dzieci w nauce, jeśli tylko będą właściwie spostrzegali w tym swoją rolę i nie będą unikali odpowiedzialności, jaka na nich spoczywa.

Czytaj więcej...

Uzależnienia - Pomocna literatura:

  1. Cekiera Czesław "Ryzyko uzależnień" – Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1994
  2. Cekiera C., Psychoprofilaktyka uzależnień żnionych, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1993
  3. Dimoff Timothy i Carper Steve "Jak rozpoznać czy dziecko sięga po narkotyki"-Warszawa 1993
  4. Dziewięcki M., Nowoczesna profilaktyka uzależnień, Wydawnictwo Jedność Kielce 2001

Czytaj więcej...