Zespół Szkół w Krośnicach

Wsparcie dla rodziców

Skutki zażywania narkotyków

Narkotyki są niezwykle szkodliwe. Uzależnienie to nie jedyny efekt uboczny stosowania narkotyków. Przy długotrwałym nadużywaniu są trucizną, która powoli niszczy cały organizm. Wpływają nie tylko na funkcjonowanie poszczególnych narządów, lecz także mogą zmieniać psychikę człowieka.

Czytaj więcej...

Rola odpowiedzialności rodzica za sukces edukacyjny dziecka

Wielu uczniów naszej szkoły to dzieci, które nie są w stanie rozwijać swoich rzeczywistych talentów i umiejętności. Często rodzice, którzy uważają, że ich dziecko za mało osiąga, są tym rozczarowani i zaczynają robić mu wyrzuty oraz porównywać z innymi. Obwiniają też nauczycieli. Jednak sukces w szkole mógłby być łatwy do osiągnięcia, gdyby wszyscy sumiennie wypełniali swoje obowiązki i naprawdę starali się dawać z siebie jak najwięcej. Rodzice mogliby wtedy pełnić rolę trenerów, a dzieci doświadczyłyby, co oznacza przykładanie się do nauki oraz przekonałyby się, że może ona sprawiać wiele przyjemności. Decydującą i kluczową rolę w staraniach o odniesienie sukcesu w szkole pełnią, oprócz szkoły, rodzice. Mogą oni w znacznej mierze przyczynić się do sukcesów dzieci w nauce, jeśli tylko będą właściwie spostrzegali w tym swoją rolę i nie będą unikali odpowiedzialności, jaka na nich spoczywa.

Czytaj więcej...

Uzależnienia - Pomocna literatura:

  1. Cekiera Czesław "Ryzyko uzależnień" – Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1994
  2. Cekiera C., Psychoprofilaktyka uzależnień żnionych, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1993
  3. Dimoff Timothy i Carper Steve "Jak rozpoznać czy dziecko sięga po narkotyki"-Warszawa 1993
  4. Dziewięcki M., Nowoczesna profilaktyka uzależnień, Wydawnictwo Jedność Kielce 2001

Czytaj więcej...