Zespół Szkół w Krośnicach

Wsparcie dla rodziców

Cyberbullying (cyberprzemoc) - to każda informacja bądź treść, która ma na celu przestraszyć, zawstydzić, nękać lub w inny sposób zranić innych i jest opublikowana lub wysyłana online (za pomocą komunikatorów, e-maili, stron internetowych, blogów). 

Przyjmuje się, że przemoc elektroniczna w przeważającej większości występuje wśród dzieci i młodzieży. Niektórzy mobbing elektroniczny traktują wręcz jako synonim przemocy rówieśniczej. Jest to zrozumiałe, bowiem dzisiejsi 15-latkowie (i młodsi) reprezentują pokolenie, które niemal od urodzenia ma styczność z największymi zdobyczami technologii informatycznych tj. komputer, telefon komórkowy czy Internet. Według badań w Polsce aż 96% chłopców i 97% dziewcząt w wieku 11-19 lat korzysta z Internetu spędzając w nim średnio 2,5 godziny dziennie. Dla młodych ludzi Internet to nie tylko gry, multimedia, strony www, ale przede wszystkim nowe formy komunikacji, które trwale zmieniają charakter relacji społecznych. Nic dziwnego, że znana od lat przemoc rówieśnicza przeniosła się do świata wirtualnego.

Czym cyberbullying różni się od innych form przemocy? 

Specjaliści wyróżniają pewne cechy specyficzne dla cyberbullyingu.

Czytaj więcej...

CZY CHCESZ ŻYĆ Z TYM POTWOREM? OWSIKI

Bardzo łatwo można zarazić się owsikami, to dlatego w przedszkolach i szkołach są małe epidemie owsicy, a w domu szybko "łapią" ją pozostali domownicy.

Te maleńkie robaki szczególnie upodobały sobie jelito człowieka. Można się nimi zarazić, jedząc zabrudzone jajami owoce lub warzywa.

Zwykle jednak objawy są charakterystyczne, że trudno ich nie skojarzyć z owsicą. Dziecko gorzej śpi, jest niespokojne, ma podkrążone oczy, skarży się na swędzenie pupy lub ból brzucha. Wszystkie leki stosowane przy owsicy są dostępne na receptę. Najczęściej dzieci dostają pyrantelum.

 

Pobierz całość w PDF

Uwaga na wszy - poznaj wroga

Myślisz, że twojego dziecka to nie dotyczy: regularnie myjesz mu włosy, dbasz o czystość ubrań. Mieszkasz w ładnej okolicy, a maluch chodzi do porządnego przedszkola. Niestety, wróg czyha wszędzie.

Wszy to maleńkie owady wielkością przypominające ziarenko sezamu (o długości od 0,35 do 6 mm) - płaskie, nieposiadające skrzydeł, pokryte skórzastym pancerzem. Żywią się krwią, którą po nakłuciu wysysają ze skóry człowieka. Wesz każdego dnia składa ok. 10 jajeczek (tzw. gnid). Gnidy są koloru biało-beżowego o rozmiarze podobnym do główki szpilki. Wesz może przeżyć bez pożywienia (na ubraniach, w pościeli) do 48 godzin. Wszy bardzo łatwo i szybko się rozmnażają i przemieszczają. Wszawicą można się zarazić nie tylko używając wspólnych czapek, szalików, szczotek, czy ozdób na włosy, ale również podczas zabawy, gdy dzieci pochylają się nad sobą, przytulają. Najczęstszym objawem jest częste drapanie się dziecka po głowie.

Pobierz całość w PDF

 

Warszawa,  20 marca 2017 r.

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

PODSEKRETARZ STANU

MACIEJ KOPEĆ

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy i Nauczyciele,

 

zgodnie z art. 4a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty[1] szkoły
i placówki zapewniające uczniom dostęp do internetu są obowiązane podejmować działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające.

O doborze konkretnych środków i form realizacji litery przepisu 4a decyduje dyrektor szkoły, ponieważ zgodnie z ustawą o systemie oświaty (art. 39 ust. 1 pkt 3), sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.

Zapis ten utrzymano również w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe[2] (art., 27). Ponadto w art. 1 pkt. 21 tej ustawy podkreślono,
że system oświaty zapewnia w szczególności upowszechnianie wśród dzieci
i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych, i sytuacji nadzwyczajnych.

W związku z niepokojącymi doniesieniami dotyczącymi pojawiających się zagrożeń w internecie zwracam się z uprzejmą prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na poniższe informacje.

Czytaj więcej...