Zespół Szkół w Krośnicach

Rada Rodziców

Rada Rodziców
 Małgorzata Zaryczańska - przewodnicząca
Jolanta Brząkała Garnyś - z-ca przewodniczacej
Monika Kwiecień - skarbnik
Agnieszka Kużaj - sekretarz