Zespół Szkół w Krośnicach

O nas

 Nasze przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczny, wszechstronny rozwój w atmosferze akceptacji i zaufania. Każde dziecko traktujemy indywidualnie i podmiotowo, przy jednoczesnym poszanowaniu ich praw. Dokładamy wszelkich starań, aby nasi wychowankowie czuli się kochani, akceptowani i szczęśliwi. Przygotowujemy ich do wykorzystania swoich mocnych stron i pokonywania własnych słabości. Wprowadzamy dzieci w świat wartości uniwersalnych: dobra, prawdy, miłości, szacunku i tolerancji.

Poprzez staranny dobór form i metod pracy dostosowanych do potrzeb i możliwości każdego wychowanków dajemy im możliwość:

- uczestniczenia w ciekawych zajęciach:

- kreatywnego myślenia;

- samorealizacji;

- samodzielnego działania;

- współpracy z innymi.

Naszymi sprzymierzeńcami  sojusznikami w organizacji procesu wychowawczo-dydaktycznego są rodzice, organ prowadzący, środowisko lokalne. Jesteśmy partnerami, dążącymi do wspólnego celu, jakim jest dla nas dobro dziecka.