Zespół Szkół w Krośnicach

Komunikaty

Dnia 17.11.2016r.  o godzinie 1530 odbędzie się zebranie z rodzicami

W roku szkolnym został wybrany ubezpieczyciel AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., który współpracuje z firmą Bezpieczny .pl          

  • dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum składka wynosi - 42,00 zł rocznie
  • dla przedszkolaków składka wynosi - 32,00 zł rocznie

Wpłaty należy dokonywać u wychowawcy klasy do dnia 30.09.2016r.

Nazwa świadczenia

Nazwa świadczenia Wysokość świadczenia SP i GM Wysokość świadczenia Przedszkole
Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego 24 000 24 000
Śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku, wyniku zawału serca lub udaru mózgu 20 000 20 000
Uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała w NNW 100% SU 20 000 20 000

Stawka za 1% SU

w tym m.in.: rany skóry, oparzenia, odmrożenia

                     złamania, zwichnięcia

                     wstrząśnienie mózgu

                     uszkodzenie narządu słuchu i wzroku

                     utrata zębów stałych

200 200

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w NNW

( maksymalnie do 180 dni, płatne od pierwszego dnia pobytu)

30/dzień

SU 5 400

30/dzień

SU 5 400

Zwrot kosztów nabycia lub naprawy protez i środków pomocniczych NNW 2500 2500
Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w NNW 2000 2500
Wystąpienie poważnego zachorowania u Ubezpieczonego 1000 1000
Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w NNW 2000 2000

UWAGA: z wyłączeniem wyczynowego uprawiania sportów.