Zespół Szkół w Krośnicach

1 marca w Zespole Szkół w Krośnicach odbyła się uroczystość upamiętniająca Żołnierzy Wyklętych. Uczniowie, wraz z nauczycielkami Anną Wietrzyńską i Beatą Żurek przygotowały inscenizację przywodzącą na pamięć tych żołnierzy Podziemia Niepodległościowego, którzy po zakończeniu II wojny światowej, nie godząc się na przywiezione z Moskwy władze i bezgraniczne posłuszeństwo Stalinowi, nie złożyli broni. Żołnierze Niezłomni, wierni obrońcy Rzeczpospolitej, skazani na zapomnienie – wracają. Zdradziecko mordowani w UB-eckich katowniach, grzebani w bezimiennych mogiłach – wracają. Podczas apelu przypomniano kilka postaci spośród tysięcy walczących w latach 40-tych i 50-tych ubiegłego stulecia. Do apelu stanęli: Zygmunt Szyndzielarz PS. Łupaszka, Hieronim Dekutowski ps. Zapora, rotmistrz Witold Pilecki, Józef Kuraś PPS. Ogień, Danuta Siedzikówna ps. Inka. Ci którzy przeżyli i wyszli po latach z więzień, traktowani byli jak obywatele drugiej kategorii. 1 marca mieliśmy okazję uczcić Ich pamięć.

                                                                                                Anna Wietrzyńska