Zespół Szkół w Krośnicach

Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej naszej szkoły wraz z wychowawczyniami na przełomie września, października, listopada i grudnia 2018 roku wzięli udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym” Piękna nasza Polska Cała” autorstwa Ludmiły Fabiszewskiej. Był on odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków – 100 rocznicę odzyskania niepodległości. Celem projektu było m.in. kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz uwrażliwianie ich na piękno, folklor i tradycje Polski. Razem zrealizowaliśmy 12 zadań projektu:

Zadanie nr 1 – Nauka, osłuchanie się i zaśpiewanie Hymnu Polski- Mazurka Dąbrowskiego

W ramach tego  zadania dzieci poznały i nauczyły się Hymnu Polskiego -  Mazurka Dąbrowskiego  którego 4 zwrotki zostały wspólnie odśpiewane przez całą społeczność szkolną 9 listopada na dziedzińcu szkolnym.

Zadanie nr 3 – Apel lub inscenizacja z okazji 11 listopada

9 listopada 2018r odbyła się  uroczysta akademia z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości Polski. Dzieci były odświętnie ubrane i przystrojone w biało-czerwone kotyliony.

Zadanie nr 4 – Nauka piosenki o tematyce patriotycznej

Śpiewaliśmy wiele piosenek o ojczyźnie oraz znanych pieśni patriotycznych m.in. „Moja ojczyzna”, „Jesteśmy Polką i Polakiem”, „11 listopada”, „Legiony”, „Szara piechota”, „Płynie Wisła płynie”, „ Warczą karabiny”…

Zadanie nr 5 – Nauka tańca ludowego

W ramach zajęć muzycznych uczniowie klasy II poznali kroki kujawiaka do piosenki  pt.   „ Czerwone jabłuszko”.

Zadanie nr 6 – Nauka wiersza o tematyce patriotycznej

Uczniowie klas drugich pięknie recytowali wiersz Ludwika Wiszniewskiego „11 listopada”. Ponadto ochotnicy wzięli udział w Patriotycznym Konkursie Recytatorskim, gdzie zaprezentowali następujące utwory: „Moja mała ojczyzna” Joanna Białobrzeska, „Twój dom” Wanda Chotomska, „Polska” Antoni Słonimski, „Barwy ojczyste” Czesław Janczarski, „Kim też ja będę?” Władysław Bełza.

Zadanie nr 7 – Zorganizowanie kącika „Piękna nasza Polska cała” o tematyce patriotycznej   W każdej klasie zorganizowano kącik patriotyczny z najważniejszymi informacjami dot. naszego kraju oraz z symbolami narodowymi. Ponadto od września do listopada hol szkolny zdobiła patriotyczna gazetka.

Zadanie nr 9 – Zabawa ludowa

W ramach obchodów Święta Pieczonego Ziemniaka zorganizowano uczniom plenerową imprezę, podczas której poznawali gry i zabawy swoich dziadków. Nie zabrakło klasycznych zabaw w kręgu „Mam chusteczkę”, „Moja Ulijanko”, „Uciekaj myszko” oraz zabaw z ziemniakiem w roli głównej.

Zadanie 10 – Według przepisu Babci i Dziadka – wykonanie z dziećmi regionalnej potrawy Słodkim i pysznym dodatkiem do naszego projektu było ciasto  w barwach narodowych „ Malinowa chmurka” przygotowanym przez nauczycielkę kl. II. Na degustację zaproszono panie dyrektorki. Przed Świętami Bożego Narodzenia klasa III wykonała pierniki z przepisu babci pani Renaty, popularne nie tylko w naszym regionie.

Zadanie nr 12 – „Piękna nasza Polska cala” – wysłanie pocztówki swojej miejscowości Klasa II  wysłała pocztówkę z Krośnic  na adres  Ludmiły Fabiszewskiej wskazany w projekcie.

Zadanie nr 14 – Konkurs plastyczny dla dzieci „Moja mała ojczyzna”

W ramach konkursu plastycznego każda klasa ozdabiała drzwi wejściowe do sali lekcyjnej plakatem o tematyce 100lecia odzyskania niepodległości. Konkurs miał charakter grupowy. Uczniowie wzięli również indywidualny udział w konkursie plastycznym organizowanym przez bibliotekę szkolną, promującym czytelnictwo w 100lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zadanie nr 15 – Turniej wiedzy patriotycznej „Kocham Cię Polsko”

15 listopada 2018r. klasy I-III podsumowały swoje działania projektowe uroczystym spotkaniem patriotycznym oraz turniejem „Kocham Cię Polsko”. Na uczniów, którzy wykazali się największą wiedzą na temat naszego kraju czekały nagrody książkowe. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy „Małego Patrioty”.

Zadanie 18. „ Szlakiem historii” Krośnice 

Zorganizowano wycieczkę, której celem było poznanie zabytków kultury regionalnej, dorobku historycznego i tradycji.

Uczniowie szkoły byli bardzo zaangażowani w realizację tego przedsięwzięcia. Obchody 100lecia Odzyskania Niepodległości w naszej szkole przyniosły nam wiele radości i stały się dla nas bardzo ważnym czasem. Udział w projekcie był nie tylko cenny w wiedzę, ale także sprawił dużo radości dzieciom. Projekt edukacyjny „ Piękna nasza Polska cała” był bez wątpienia wspaniałą lekcją historii i patriotyzmu dla nas wszystkich.

                                                                           Koordynator projektu: mgr Elżbieta Figura