Zespół Szkół w Krośnicach

Wydarzenia

We wtorek, 6 listopada grupa uczniów reprezentujących  Szkołę Podstawową w Krośnicach wzięła udział w Gminnym Konkursie Piosenki Patriotycznej, w Kuźnicy.

 Uczniowie zaprezentowali różnorodny repertuar pieśni i piosenek patriotycznych.

Wśród dzieci , które zostały nagrodzone i wyróżnione przez  jury znaleźli się:

W kategorii klas I- III:

- grupa z klasy III a –III miejsce

-Małgorzata Kamińska – III miejsce wśród solistów,

W kategorii klas  IV-VI:

Lena Krawczyk – I  miejsce

Dominik Głowiński  –  III miejsce

Grupa z klasy V b : Weronika Kusicielek, Karolina Grzesiak, Kinga Bejuk

Grupa z klasy V a: Malwina Fendorf, Karolina Kołodziej , Anna Trzcińska

W kategorii klas VII- VIII i gimnazjum:

Mikołaj Nawrot - II miejsce

Wszystkim osobom reprezentującym szkołę  gratulujemy pięknego śpiewu.

7 listopada klasa VIII a i VIII b SP pojechały  do Urzędu Marszałkowskiego  we Wrocławiu na lekcję wos-u  o samorządzie terytorialnym

Młodzież przywitał pracownik Urzędu Marszałkowskiego Pan Tomasz Juskowiak, który oprowadził grupę po budynku urzędu  oraz opowiedział o pracy urzędu i posłów sejmiku. Każdy uczeń poznał różnicę między zakresem władzy wojewody i marszałka, a także kompetencje gminnych, powiatowych i wojewódzkich organów samorządowych. Przekazane zostały także informacje na temat promocji województwa . Na koniec odbył się krótki test wiedzy pozyskanej na zajęciach. Za dobrą pamięć można było na koniec otrzymać promocyjne gadżety.

Miejscem kolejnych zajęć był rejon Wrocławia obejmujący: Ostrów Tumski – najstarszą średniowieczną część miasta

Uczniowie przed zajęciami zapoznani   zostali przez nauczyciela z zarysem historii miasta Wrocławia od powstania do końca epoki średniowiecza. Następnie po przyjście na miejsce otrzymali  zestaw zadań do wykonania wraz z mapką, która miała im pomóc w ich wykonaniu oraz ułatwić samodzielne poruszanie się po mieście. Nauczyciel poinstruował  uczniów w posługiwaniu się planem miasta, wskazał  punkty orientacyjne i określił czas na wykonanie zadań oraz miejsce i czas zbiórki po ich wykonaniu. Przed wyruszeniem w trasę uczniom zostały  przypomniane zasady bezpiecznego poruszania się po mieście. Następnie uczniowie w grupach lub pojedynczo wyruszyli  na wyznaczoną trasę wykonując zadania. Nauczyciele – opiekunowie starali  się dyskretnie czuwać nad grupą. W umówionym wcześniej miejscu i o określonej porze, po wykonaniu wszystkich zadań uczniowie spotykali się z nauczycielami . Następnie nauczyciel  -organizator  zebrał  wykonane przez uczniów karty z zadaniami i dokonał ich  podsumowania. Opiekę nad uczniami w czasie zajęć sprawowali nauczyciele: Anna Drobina - Tuśnio,Dariusz Rataj i Dariusz Kaliszczak

"Najlepsza sałatka wykonana w bibliotece" - takie było hasło konkursu kulinarnego, który zorganizowano w naszej szkole dnia 26.10.2018r.

Do rywalizacji stanęło dziewięć  dwuosobowych drużyn z klas V – VIII i III Gim. Każda z nich miała jedną godzinę na przygotowanie sałatki. Komisja w składzie:  Marzanna Kędzia – Wicedyrektor, Maria Maryjowska –intendentka, p. Maria Cymbalista – szefowa kuchni, p. Małgorzata Zaryczańska – Przewodnicząca Rady Rodziców oceniły: zachowanie funkcji i cech sałatki, związek pracy z tematem, wartość dietetyczną, koncepcję i kompozycję sałatki oraz estetykę pracy.

Oto zwycięzcy:

I miejsce – kl. VIIa

II miejsce – kl. Vb

III miejsce – kl. VIIIb

Konkurs miał na celu: popularyzowanie wśród uczniów wiedzy w zakresie racjonalnego żywienia, rozpowszechniania oryginalnych przepisów, korzystania z książek kulinarnych oraz promowania naturalnych warzyw i owoców uprawianych w Dolinie Baryczy. Humor i apetyt dopisał, więc i zabawa była znakomita!

Dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowanie części warzyw oraz Gospodarstwu Sadowniczemu „Dziekan” jabłek.

                                                                                             Organizatorzy:

                                                                                    p. Katarzyna Pufal-Puchała

                                                                                      p. Magdalena Zmyślonaa

Uczniowie naszej podstawówki nie liczą godzin spędzonych w szkole. Noc z 19 na 20 października   klasa 7a  z wychowawczynią panią B. Wojtaszek oraz bibliotekarką panią K. Pufal- Puchała spędzili w szkole. Był czas na naukę jak i na zabawę. Uczczono 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości  poprzez tworzenie patriotycznej gazetki. Był też  śpiew piosenek patriotycznych, wspólnie z Panią Dyrektor J. Jasięgą.

Po kolacji detektywi ruszyli do akcji. Uczniowie mieli za zadanie rozwikłać zagadkę i poszukać śladów sprawcy „pobicia ich koleżanki”. Korzystali przy tym z  ośmiu wskazówek, pozostawionych przez świadka. Były gry i zabawy integracyjne oraz nocne oglądanie  filmów.