Zespół Szkół w Krośnicach

Konkursy

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Miliczu ogłasza konkurs na ciekawy i praktyczny domek dla kota. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów, rodziców i nauczycieli do czynnego zainteresowania się tematyką bezdomności zwierząt w Polsce. Domki można wykonywać z dowolnego materiału. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Przekazując pracę konkursową Uczestnik zezwala na jej nieodpłatne przekazanie Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami oraz wykorzystanie dla zwierząt przebywających pod opieką Towarzystwa.

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech  kategoriach wiekowych:

 Uczniowie klas I - III

Uczniowie klas IV-VI      

Uczniowie klas VII-VIII i kl III Gimnazjum

Domki przynosimy do wychowawców klas przy czym każda z prac, powinna być oznaczona kartką z imieniem i nazwiskiem twórcy, nazwą szkoły oraz klasy do której dziecko uczęszcza. Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe: książki, kubeczki, słodycze. Prace należy oddawać do dnia 14.12.2018

Dnia 14 oraz 15 listopada 2018 o godz 12 odbędzie się XIII edycja Konkursu Informatycznego Bóbr.

14 listopad – klasy VII – VIII

15 listopad – klasy IV - VI

Konkurs Bóbr jest międzynarodowym konkursem z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia komputacyjnego, algorytmicznego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród uczniów. Regulamin konkursu dostępny na stronie www.bobr.edu.pl/regulamin-konkursu/  . Zgłoszenia u nauczycielki, Magdaleny Zmyślonej do dnia 09.11.2018r.

Regulamin konkursu kulinarnego Pt. „Najlepsza sałatka wykonana w bibliotece”

 

 1. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna i p. Magdalena Zmyślona
 2. Konkurs odbędzie się w dniu 26 października 2018r. o godz.11.15 w bibliotece szkolnej
 3. Konkurs adresowany jest do uczniów klas V – VIII SP i III kl. Gimnazjum
 4. Przedmiotem konkursu jest wykonanie oryginalnej sałatki
 5. Cele konkursu:
 • popularyzowanie wśród uczniów wiedzy w zakresie racjonalnego żywienia
 • rozpowszechniania oryginalnych przepisów,
 • korzystania z książek kulinarnych
  promowanie naturalnych warzyw i owoców uprawianych również w Dolinie Baryczy.
 1. Wymagania dotyczące prac konkursowych:ubiór kucharza - fartuch; narzędzia i naczynia pomocne przy wykonywaniu sałatek; dodatkowe składniki i przyprawy według własnych pomysłów; higiena pracy
 2. Oceny prac dokona komisja konkursowa.
 3. Kryteria oceny prac:
 • związek pracy z tematem,
 • wartość dietetyczna,
 • zachowanie funkcji i cech sałatki
 • koncepcja i kompozycja sałatki
 • estetyka pracy.
 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 26.10.2018r.
 2. Postanowienia dodatkowe:
  • organizator nie zwraca uczestnikom żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w konkursie,
 • organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć z konkursu w publikacjach i/lub działaniach promocyjnych organizatora,
 • odpowiedzialność za naruszenie praw innych osób do pracy na konkursie  bierze na siebie uczestnik konkursu.

„ZA POŚREDNICTWEM RÓŻAŃCA WIERZĄCY CZERPIE OBFITOŚCI ŁASKI. OTRZYMUJĄ JĄ NIEJAKO WPROST Z RĄK MATKI ODKUPICIELA”

Święty Jan Paweł II

Szkolny Konkurs na wykonanie „NAJPIĘKNIEJSZEGO RÓŻAŃCA”

 1. Cele konkursu:
 • rozbudzenie umiłowania modlitwy różańcowej indywidualnej irodzinnej oraz rozwój talentów u uczniów
 • budzenie aktywności twórczych dzieci i rodziców, budzenie wyobraźni ipomysłowości
 1. Regulamin konkursu
 • uczniowie klas IV-V wykonują różaniec na kartce z bloku technicznego A-4, dowolną techniką,
 • uczniowie klas VI-VIII i III Gimnazjum różaniec wykonują różańce w formie przestrzennej, dowolną techniką (np. z makaronu, cukierków, koralików itp.),
 • różańce uczniowie wykonują indywidualnie,
 • termin przynoszenia różańców upływa 31 października 2018
 • wszystkie prace muszą posiadać metryczkę z imieniem i nazwiskiem autora oraz podaniem klasy.
 1. Postanowienia końcowe
 • wszyscy uczestnicy w nagrodę otrzymają ocenę celującą z religii
 • wyróżnione prace zostaną uhonorowane pamiątkowymi dyplomami i nagrodami
 • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie 2018r.

LICZYMY NA  POMYSŁOWOŚĆ I ORYGINALNOŚĆ !!!
ZAPRASZAMY  DO UDZIAŁU    

 Organizatorzy:   Elżbieta Szydełko-Ratyńska i Aneta Rataj