Zespół Szkół w Krośnicach

Wydarzenia

W dniu 1.12 b.r. klasa II A gimnazjum w ZS w Krośnicach wzięła udział w zajęciach w ramach przedmiotu, wiedza o społeczeństwie, organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu pt.”Lekcja wiedzy o administracji rządowej i samorządowej w województwie” Lekcja prowadzona była przez pracownika Kancelarii Sejmiku Województwa Dolnośląskiego p. Tomasza Juskowiaka, została objęta Honorowym Patronatem Wojewody Dolnośląskiego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

Celem lekcji było wsparcie uczniów w procesie edukacji w temacie szeroko ujętej wiedzy o administracji, poprzez zapoznanie uczniów ze strukturą i zasadami funkcjonowania samorządów w województwie, zadaniami realizowanymi przez Wojewodę Dolnośląskiego, przekazanie podstawowej wiedzy na temat Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz kształtowanie i wzmacnianie poczucia ich tożsamości regionalnej Uczniowie zwiedzili obiekt Urzędu Wojewódzkiego oraz uczestniczyli w zajęciach w Sali obrad sejmiku wojewódzkiego. Zajęcia zakończył quiz wiedzy z nagrodami. Opiekunami uczniów byli nauczyciele: Anita Wolna i Dariusz Kaliszczak

W imieniu nauczycieli i uczniów ZS w Krośnicach składam podziękowania za zaproszenie na lekcję p. Tomaszowi Juskowiakowi, pracownikowi Kancelarii Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

22 listopada  odbył się szkolny konkurs SUDOKU, w którym udział wzięli uczniowie klas II i III naszego  gimnazjum. Wcześniej odbyły się eliminacje w klasach. 

Diagram SUDOKU składa się z 81 pól w układzie 9 x 9 i został podzielony na 9 mniejszych kwadratów o układzie 3 x 3 każdy. Łamigłówka ma tylko jedno rozwiązanie, do którego można dojść za pomocą logiki. Rozwiązanie polega na umieszczeniu w każdym wierszu, każdej kolumnie i każdym z dziewięciu mniejszych kwadratów wszystkich cyfr od 1 do 9.

SUDOKU  rozwija szeroko rozumianą sprawność umysłową. Rozwija lewą półkulę mózgu,  odpowiedzialną za logiczne myślenie. Zwiększa koncentrację, jakość myślenia, poprawia pamięć. Uczy cierpliwości i wytrwałości.

 Konkurs miał za zadanie  promowanie takiej rozrywki intelektualnej, jako alternatywy dla komputera i Internetu.

W konkursie szkolnym udział wzięło 12 uczniów, którzy rozwiązywali diagramy o średnim stopniu trudności. Zadanie okazało się jednak trudne.  Najlepsi  pod względem czasu,   bezbłędnie,  do końca rozwiązali po dwa diagramy SUDOKU, w ciągu 40 minut. 

 Zwycięzcami zostali: Natalia Kecher z kl. II, Tomasz Wojtaszek z k. III B i Maksymilian Stolarek z kl. II.

 Konkurs przygotowały  nauczycielki matematyki- B. Wojtaszek i E. Dwojak.

W dniu 24.09.2017r. dwójka uczniów klas trzecich gimnazjalnych ze Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnicach: Marzena Sobolewska i Jakub Krupski oraz dwójka uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Sułowie: Wiktoria Wołyniak i Jakub Jędrzejczyk, udali się na sześciodniową wycieczkę do Warszawy. Opiekunem podczas wyjazdu była pani Katarzyna Szafraniec. Podróż zaczęła się w Ostrowie Wielkopolskim o godzinie 8:21 skąd w niedzielę wyruszył pociąg do Warszawy Zachodniej. Po trzech godzinach jazdy około południa dotarliśmy do stolicy. Po zameldowaniu w hotelu udaliśmy się na spacer po Warszawie. Pierwszym miejscem, które odwiedziliśmy było Rondo gen. Charles’a de Gaulle’a ze sztuczną palmą na środku. Następnie ulicą Nowy Świat przeszliśmy na Krakowskie Przedmieście. Podziwialiśmy architekturę i zabytki Warszawy, w tym Pałac Prezydencki i Zamek Królewski. Ostatnim punktem naszej wycieczki była wizyta przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Po spacerze udaliśmy się na kolację na Wydział Biologii UW.

Następnego dnia po śniadaniu udaliśmy się na uroczysta inaugurację podczas której jako pierwsza  zabrała głos pani mgr Wanda Szelągowska. Opowiadała o regulaminie, organizacji i sukcesach Olimpijczyków. Swój wykład wygłosił prof. Jurczak pt. „Maria Skłodowska – Curie. Uczona bez granic i wspaniały człowiek.” Potem uczniowie z każdej szkoły opowiedzieli parę słów o swoich miejscowościach i zaznaczyli miejsce na mapie skąd przyjechali. Po wykładzie i ciepłym posiłku uczniowie uczestniczyli w pierwszym laboratorium „ Chemia analityczna jakościowa” aż d godziny 17:00. Pod koniec dnia brali udział  w grach dydaktycznych „ Wzorynkach”.

We wtorek zajęcia rozpoczęły się o godzinie 10:00 od ćwiczeń rachunkowych, prowadzonych przez Olimpijczyka pana mgr Kamila Adamczyka. Po drugim śniadaniu uczniowie udali się na zajęcia z Psychologii, na których mieli okazję zintegrować się orz rozwijać umiejętność pracy w zespole. Zajęcia trwały znów do godziny 17:00. Podczas wieczornych gier dydaktycznych uczniowie musieli sobie poradzić z chemicznym „Memory”.

Kolejny dzień również rozpoczął się od ćwiczeń rachunkowych. Tym razem uczniowie obliczali stężenie molowe. Po tych zajęciach udali się na laboratorium „ Chemia organiczna” znów trwającego do godziny 17:00. W środę na grach dydaktycznych uczniowie musieli wykorzystać umiejętności z ćwiczeń rachunkowych w „Chemicznym Domino”.

W czwartek po porannych ćwiczeniach rachunkowych uczniowie wzięli udział w laboratorium „Chemia analityczna ilościowa” , na którym dowiedzieli się na czym polega metoda miareczkowania oraz nauczyli się miareczkowania. Po zajęciach laboratoryjnych wszyscy uczestnicy warsztatów brali udział w spotkaniu z Olimpijczykami. Dowiedzieli się jak wiele pracy kosztuje sukces w Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej.

W przedostatnim dniu warsztatów na ćwiczeniach rachunkowych uczniowie utrwalali umiejętności zdobyte na wcześniejszych zajęciach. Wzięli również udział w laboratorium „Chemia nieorganiczna”, na którym mieli okazję dowiedzieć się na czym polega elektroliza i jak zapisać reakcje chemiczne zachodzące na elektrodach. Późnym wieczorem wszyscy udali się do Muzeum Marii Skłodowskiej – Curie oraz na wieczorny spacer po Starym Mieście.

W ostatnim dniu warsztatów odbył się Turniej Chemiczny, w którym brały udział cztery najlepsze szkoły, czyli te które na kartkówkach ze wszystkich zajęć zdobyli najwięcej punktów. Nasza drużyna z dwóch szkół uplasowała się na 7. miejscu wśród 12 szkół. Po uroczystym zakończeniu warsztatów rozdano certyfikaty uczniom, nauczycielom i szkołom.

Zajęcia odbywały się na Wydziale Chemii oraz Centrum Nauk Biologiczno – Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Wyżywienie, noclegi i zajęcia edukacyjne dla uczniów i opiekunów sponsorowali: Polskie Towarzystwo Chemiczne oraz Minister Edukacji Narodowej. W sumie uczniowie uczestniczyli w 24 godzinach lekcyjnych zajęć laboratoryjnych, 8 godzinach lekcyjnych ćwiczeń rachunkowych, 6 godzinach lekcyjnych zajęć warsztatowych z psychologii oraz 6 godzinach lekcyjnych z gier dydaktycznych.

Warsztaty podobały się wszystkim uczestnikom. Mieli okazję nauczyć się wielu nowych rzeczy, pracować w laboratorium, rozwijać swoje zainteresowania oraz poszerzać wiedzę chemiczną. Uczniowie poznali wiele nowych osób. Podczas wszystkich zajęć atmosfera była przyjazna. Uczestnicy uświadomili sobie jak wiele wyrzeczeń wymaga sukces w Olimpiadzie Przedmiotowej.

Katarzyna Szafraniec

Zespół szkolnego Radiowęzła tworzą: Ola Kwiecień, Gabrysia Nacewicz, Patryk Krawczyk, Tomek Wojtaszek, Kuba Szmigiel, Adrian Ryba.
Szkolny Radiowęzeł w naszej szkole nadaje od początku września 2016 r.

Celem Radiowęzła jest działalność rozrywkowo-informacyjna.

Opiekę sprawuje Anna Wietrzyńska.

Regulamin

1. Opiekun ustala skład zespołu redakcyjnego radiowęzła.

 2. Obowiązki członka zespołu redakcyjnego nie mogą kolidować z podstawowymi obowiązkami ucznia, takimi jak: rzetelna nauka, punktualność rozpoczynania i kończenia lekcji. Jeśli dany członek zespołu redakcyjnego nie potrafi pogodzić obowiązków ucznia z obowiązkami członka zespołu redakcyjnego, opiekun może go – w porozumieniu z wychowawcą tego ucznia – zawiesić w prawach członka zespołu na czas określony lub wykluczyć z zespołu.

 3. W wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach opiekun może wnioskować – w porozumieniu wychowawcą ucznia, którego to dotyczy - do nauczyciela danego przedmiotu o zwolnienie z części lub całości lekcji danego członka zespołu redakcyjnego.

4. Członek redakcji radiowęzła może być zawieszony w pełnieniu obowiązków na czas określony, pozbawiony funkcji lub wykluczony z zespołu za niewywiązywanie się z przydzielonych mu przez opiekuna obowiązków lub obowiązków ucznia. Decyzję taką podejmuje opiekun radiowęzła po uprzednich konsultacjach z wychowawcą.