Zespół Szkół w Krośnicach

Konkursy

Dnia 8 lutego 2017  ( 3-4 godzina lekcyjna) odbędzie się szkolny konkurs wiedzy o krajach angielskojęzycznych dla gimnazjum.

Zapraszamy

I  UWAGI  OGÓLNE

 1. Organizatorami konkursu są nauczycielki matematyki- Beata Wojtaszek i Edyta Dwojak z Zespołu Szkół i Przedszkola w Krośnicach.
 2.  Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas I- III gimnazjum ze szkół gminny Krośnice, którzy wykazują zainteresowanie przedmiotem.

I etap – przeprowadzenie eliminacji szkolnych lub wybór najlepszych, chętnych uczniów w szkole macierzystej w dowolnej formie ( listopad),

II etap – finał -16.12.2016, który odbędzie się w Zespole Szkół i Przedszkola w Krośnicach ( w auli szkolnej- o godz. 9:00).

 1. Każdą szkołę może reprezentować  maksymalnie czterech uczniów.
 2. Informacje o Konkursie otrzymują  Szkoły Gminne w listopadzie. Prosimy o potwierdzenie udziału szkoły w konkursie do dnia 30.11.2016  wraz z listą uczestników i ich opiekunem.
 3. Dokumentację związaną z Konkursem ( protokół, prace uczniów, listę  uczestników i zwycięzców) przechowuje się w  Zespole Szkół i Przedszkola w Krośnicach do końca roku szkolnego.

II  CELE  KONKURSU

 1. Rozwijanie zainteresowań matematycznych;
 2. Popularyzowanie matematyki wśród uczniów gimnazjum;
 3. Umożliwienie uczniom szczególnie uzdolnionym matematycznie sprawdzenia swoich wiadomości i możliwości;
 4. Wyłowienie talentów, szczególnie uzdolnionych i zainteresowanych matematyką uczniów;
 5. Przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej przy rozwiązywaniu problemów;
 6. Stworzenie właściwej atmosfery, życzliwej rywalizacji;
 7. Dostarczenie uczniom satysfakcji, szansy i radości z sukcesu;

III  ORGANIZACJA I  PRZEBIEG KONKURSU

 • Skład Komisji Konkursowej

Przewodnicząca : Beata Wojtaszek-  Zespół Szkół i Przedszkola w Krośnicach

Członkowie:    Edyta Dwojak-  Zespół Szkół i Przedszkola w Krośnicach  oraz nauczyciele z pozostałych szkół obecni na finale Konkursu.

FINAŁ

Etap ten odbywa się w Zespole Szkół i Przedszkola w Krośnicach. W  finale mogą uczestniczyć  uczniowie wytypowani i zgłoszeni przez Szkolne Komisje Konkursowe- maksymalnie czterech uczniów ze szkoły.  W sytuacjach losowych dopuszcza się zmianę zgłoszonego wcześniej  uczestnika na innego.

Czas trwania finału to 60 minut. Uczniowie rozwiązują zadania testowe oraz zadania otwarte o różnym stopniu trudności i zróżnicowanej punktacji.  Zadania testowe  mają jedną prawidłową odpowiedź. Nie przewiduje się punktów ujemnych za błędne odpowiedzi. Punktacja będzie podana przy zadaniach. Wszyscy uczniowie rozwiązują jednakowe zadania (nie ma podziału na klasy). Zadania obejmują materiał objęty podstawą programową dla III etapu edukacyjnego.

 Podczas konkursu uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatorów.

Po rozwiązaniu zadań uczniowie mają około  pół godziny przerwy. W tym czasie Komisja Konkursowa sprawdza prace uczniów.

W razie jednakowej liczby punktów przewiduje się dogrywkę.

W sprawach spornych decydujący głos ma  Przewodnicząca Konkursu.

Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

Organizator zastrzega sobie prawo  do zmiany terminu konkursu lub w wyjątkowej sytuacji odwołania konkursu.

                                                                               organizatorki

                                                                                                Beata Wojtaszek i Edyta Dwojak

Dnia 8 listopada 2016 o godz 12 odbędzie się XI edycja Konkursu Informatycznego Bóbr.

Konkurs Bóbr jest międzynarodowym konkursem z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia komputacyjnego, algorytmicznego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród uczniów. Regulamin konkursu dostępny na stronie www.bobr.edu.pl/regulamin-konkursu/ . Zgłoszenia u nauczycielki, Magdaleny Zmyślonej do dnia 07.11.2016r.

Konkurs recytatorski zgromadził na szkolnej auli uczestników oraz widownię- uczniów klas IV i VI. Do szkolnego etapu, który odbył się dnia 26 października br. przystąpiło 16 uczniów naszej szkoły.  Przed komisją złożoną z pań polonistek: B. Żurek oraz A. Woźniak recytatorzy wygłosili wybrane przez siebie wiersze. Były to utwory m.in. takich poetów jak: L. Staffa, J. Mączki, R. Przymusa, A. Słonimskiego, H. Bocheńskiej czy T. Kubiaka; Większość uczestników zaprezentowała wysoki poziom opanowania tekstu, poprawność i ekspresję wypowiedzi. Do etapu gminnego zakwalifikowali się następujący uczniowie:

klasy IV-VI:

 I miejsce – Mikołaj Nawrot

II miejsce  – Michał Banaszkiewicz

III miejsce  – Maciej Samborski

Wyróżnienie Hanna Stach

klasy I-III gimnazjum:

I miejsce – Daria Waleńska

II miejsce – Gabriela Nacewicz

III miejsce- Oliwia Kecher

Gratulujemy!