Zespół Szkół w Krośnicach

Drugi  raz w gminie Krośnice 28.2.2019 na zaproszenie nauczyciela – trenera Dariusza Rataja odbyły się warsztaty szkoleniowe dla trenerów, nauczycieli i uczniów z terenu powiatu milickiego uprawiających dyscyplinę sportu – piłka nożna. Zajęcia prowadzili trenerzy PZPN Mateusz Kaluźniak i Maciej Szeliga a grupą docelową byli chłopcy  U – 13. Pierwsza część zajęć była poświęcona teorii a tematem wiodącym była kreatywność w treningu, na której prezentowane były materiały szkoleniowe, fragmenty treningu oraz spostrzeżenia trenerów z obserwacji treningów w kraju i za granicą. Druga część praktyczna odbyła się na hali sportowej i był to trening poświęcony zachowaniu się zawodników podczas gry – poruszanie się w określonych sektorach, wychodzenie zawodnika na pozycję, wybieranie odpowiednich decyzji na boisku podczas gry. Dwie i pół godziny zajęć zleciały bardzo szybko a wymagające i z dużą intensywnością ćwiczenia dla chłopców z Krośnic - Jakuba Kolarskiego i Pawła Burdy , Milicza, Cieszkowa i Gądkowic spowodowały wiele pozytywnych wrażeń a  trenerzy wpisali do swoich notesów kilka nazwisk wybijających się chłopców. Kolejne spotkanie z Mobilną Akademią Młodych Orłów na wiosnę.