Zespół Szkół w Krośnicach

Samorząd Uczniowski

Wieczór, 29 listopada był w naszej szkole przepełniony andrzejkowymi wróżbami wplecionymi w wyśmienitą zabawę taneczną.

Od godziny 15.30 bawili się uczniowie klas I-III, a od godziny 17.30 uczniowie klas starszych. W tym dniu każdy mógł się dowiedzieć, jaki zawód będzie w przyszłości wykonywał, jak na imię będzie miał jego wybranek lub kiedy wyjdzie za mąż. Układaliśmy również buty i wróżyliśmy z kart……

O oprawę muzyczną oraz wróżby andrzejkowe zadbał Samorząd Uczniowski.

W piątek 6 października odbyły się w naszej szkole wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie spośród 11 kandydatów wybrali przewodniczącego oraz jego dwóch zastępców. W głosowaniu wzięło udział 196 uczniów, którzy oddali 164 ważnych głosów.

Decyzją uczniów naszej szkoły Przewodniczącym Rady Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018 jest Tomek Wojtaszek, a jego zastępcami Amelia Nacewicz i Wiktoria Szyrner.

Członkami RSU są: Aleksandra Kochańska, Szymon Nacewicz, Szymon Kaczmarek, Wojtek Skrabucha, Dagmara Rutka, Nikola Krawczyk, Adam Garnyś, Jakub Krupski.

Gratulujemy i powodzenia!!!

„ …Organizacja samorządności w szkole polega na tym,

by oddać w ręce młodzieży ich sprawy tak, by realizując własne cele,

stawali się partnerami nauczycieli w realizacji celów, które stawia im

szkoła…”

Cele Samorządu Uczniowskiego

  • Aktywizowanie życia społecznego w szkole.
  • Ukształtowanie zainteresowań życiem i działalnością społeczną.
  • Ukształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie (liczenie się z potrzebami innych, gotowość wzajemnej pomocy, tolerancja, podporządkowanie się interesom zbiorowym, ofiarność dla zespołu).
  • Kształtowanie umiejętności racjonalnego organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu.
  • Ukształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację.
  • Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.
  • Kształtowanie umiejętności planowania zadań i ich urzeczywistniania.

 

Zadania i zasady działania rzecznika praw ucznia

w Zespole Szkół i Przedszkola w Krośnicach

Artykuł 1

Prawa ucznia określone są w następujących dokumentach:

Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r., ratyfikowana przez Polskę dnia 30 kwietnia 1991 r. (Dz.U. Nr 120, poz. 526, 527).

Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 18 lutego 1991 r. (Dz. U. Nr 95, poz. 452 z późniejszymi zmianami).

Artykuł 2

Rzecznik Praw Ucznia czuwa nad przestrzeganiem praw ucznia, wynikających z regulaminów wewnątrzszkolnych i Statutu Szkoły.

Czytaj więcej...