Zespół Szkół w Krośnicach

Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego

Rok Szkolny 2018/2019

Przewodnicząca Rady Samorządu Uczniowskiego

Amelia Nacewicz

Zastępcy Rady Samorządu Uczniowskiego

Nikola Krawczyk i Dominik Głowiński

 

Członkowie RSU: Paweł Barański, Aleksandra Bocheńska, Julia Cieślik, Maciej Czemerys,

                          Bartosz Dawidowicz, Weronika Gapik, Lena Krawczyk, Julia Sikora,

                                 Sebastian Tyczyński, Patryk Zmyślony

24 września odbyły się w naszej szkole wybory, podczas których uczniowie wybrali swoich przedstawicieli. Wybory przebiegły bez zakłóceń, a koordynowały je uczennice klasy III Gimnazjum: Marta Wypych, Izabela Olek, Marta Sobolewska, Natalia Płóciennik oraz nauczycielka Magdalena Kłudka – Sobieraj.

„ …Organizacja samorządności w szkole polega na tym,

by oddać w ręce młodzieży ich sprawy tak, by realizując własne cele,

stawali się partnerami nauczycieli w realizacji celów, które stawia im

szkoła…”

Cele Samorządu Uczniowskiego

  • Aktywizowanie życia społecznego w szkole.
  • Ukształtowanie zainteresowań życiem i działalnością społeczną.
  • Ukształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie (liczenie się z potrzebami innych, gotowość wzajemnej pomocy, tolerancja, podporządkowanie się interesom zbiorowym, ofiarność dla zespołu).
  • Kształtowanie umiejętności racjonalnego organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu.
  • Ukształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację.
  • Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.
  • Kształtowanie umiejętności planowania zadań i ich urzeczywistniania.

 

Zadania i zasady działania rzecznika praw ucznia

w Zespole Szkół i Przedszkola w Krośnicach

Artykuł 1

Prawa ucznia określone są w następujących dokumentach:

Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r., ratyfikowana przez Polskę dnia 30 kwietnia 1991 r. (Dz.U. Nr 120, poz. 526, 527).

Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 18 lutego 1991 r. (Dz. U. Nr 95, poz. 452 z późniejszymi zmianami).

Artykuł 2

Rzecznik Praw Ucznia czuwa nad przestrzeganiem praw ucznia, wynikających z regulaminów wewnątrzszkolnych i Statutu Szkoły.

Czytaj więcej...