Zespół Szkół w Krośnicach

Rzecznik Praw Ucznia

Rzecznik Praw Ucznia: Magdalena Kłudka – Sobieraj

Czym zajmuje się Rzecznik Praw Ucznia?

Rzecznik zajmuje się wszystkimi sprawami związanymi z przestrzeganiem praw ucznia w szkole. Do niego można zwrócić się ze wszystkimi skargami, zażaleniami i problemami. Rzecznik przede wszystkim:

Załatwia indywidualne i grupowe skargi uczniów.

Udziela uczniom porad dotyczących ich praw i obowiązków.

Współpracuje z instytucjami i osobami działającymi na rzecz dziecka.

Współdziała w prowadzeniu programów przeciwdziałających problemom w szkole.

Jak można komunikować się z Rzecznikiem Praw Ucznia?

Jest kilka możliwości komunikacji: indywidualnie można umówić się na rozmowę lub anonimowo za pomocą skrzynki pocztowej.