Zespół Szkół w Krośnicach

Psycholog

Patryk Rewaj

mgr Psycholog, Coach, Pedagog, Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym.

Zakres mojej pracy na terenie szkoły obejmuje:

- diagnozę potrzeb uczniów

- udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów

- konsultacje z wychowawcami, rodzicami oraz uczniami

- współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

-profilaktykę zachowań dotyczących:

uzależnień np. od substancji psychoaktywnych

-działania na rzecz postaw prospołecznych pełnych tolerancji, emapatii i poszanowania dla każdego człowieka.

-pomoc przy rozwiązywaniu konfliktów

-rozmowy interwencyjne

-poradnictwo psychoterapeutyczne dla rodziców

- rozmowy coachingowe w celu maksymalizacji potencjału

Działania terapeutyczne:

-relaksacja psychosomatyczna

-nauka samoregulacji

-trening neuropsychologiczny procesów poznawczych

-nauka świadomości własnego ciała

-treningi mentalne i wizualne

-praca behawioralno-poznawcza nad przekonaniami dysfunkcyjnymi

- praca z myślami depresyjnymi

-trening Jacobsona

-trening autogenny

-techniki szybkiego nauczania

SPOTKANIA COACHINGOWE

Podczas sesji coachingowych możesz :

 • poszerzyć swoją świadomość i percepcję rzeczywistości
 • zobaczyć jak urzeczywistnić marzenia
 • poczuć jak to jest być najlepszą wersją siebie
 • zrozumieć swoją motywację lub jej brak
 • uświadomić sobie zasoby niezbędne do realizacji zadań osobistych
 • poznać coaching

  Jeśli nie interesuje Cię:
 • motywacja do pracy i działania
 • samopoznanie
 • świadomość swoich mocnych stron
 • życie z wartościami, które są dla Ciebie istotne

COACHING NIE JEST DLA CIEBIE

Korzystając z dorobku naukowego psychologii, pedagogiki i psychoterapii, opierając się o arche człowieczeństwa, w atmosferze bezwarunkowej akceptacji i empatii możemy spotkać się po to, byś Ty spotkał siebie.

Godziny przyjęć:

Poniedziałek: 8:00-15:00

Wtorek: 8:00-15:00