Zespół Szkół w Krośnicach

Nauczyciele

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2017/2018

l.p. nauczyciel przedmiot
1. Bełza Adam nauczyciel wspomagający
2. Ciupak Iwona  edukacja wczesnoszkolna
3. Drobina-Tuśnio Anna język polski
4. Dwojak Edyta  matematyka, zajęcia komputerowe
5. Głód Emilia  przyroda, geografia
6. Hajduk Renata  edukacja wczesnoszkolna
7. Jasięga Joanna edukacja wczesnoszkolna, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie
8. Kaliszczak Dariusz  historia, wos
9. Kłudka-Sobieraj Magdalena  język niemiecki
10. Laszuk-Boruta Danuta  edukacja wczesnoszkolna
11. Łabarczuk Weronika język angielski
12. Miszczyk Justyna edukacja wczesnoszkolna
13. Możdrzech Maria  plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne, wychowanie przedszkolne
14. Noga Przemysław  wychowanie fizyczne
15. Owczaryszek Beata  edukacja wczesnoszkolna
16. Pieróg Ewa  język niemiecki
17. Pietrzak Hubert  fizyka
18. Posor Natalia nauczyciel w świetlicy
19. Pufal-Puchała Katarzyna bibliotekarz
20. Rataj Aneta  religia
21. Rataj Dariusz  wychowanie fizyczne
22. Rewaj Patryk psycholog
23. Skrzypczyk Henryka  edukacja wczesnoszkolna
24. Szafraniec Katarzyna  chemia, biologia
25. Szydełko-Ratyńska Elżbieta religia
26. Tomczyk Monika  wychowanie fizyczne
27. Trzcińska Aleksandra pedagog
28. Wietrzyńska Anna  język polski
29. Wojtaszek Beata  matematyka
30. Wolna Anita język angielski
31. Zmyślona Magdalena  matematyka, informatyka, zajęcia techniczne
32. Żurek Beata  język polski

Nauczyciele przedszkola

1. Januszkiewicz Małgorzata  wychowanie przedszkolne
2. Knefel Alina  wychowanie przedszkolone
3. Konieczna Barbara  wychowanie przedszkolne
4. Sapa Monika  wychowanie przedszkolne
5. Serweta Magdalena Wychowanie przedszkolne