Zespół Szkół w Krośnicach

Nauczyciele

lp.

nauczyciel

przedmiot

1.

Bełza Adam

nauczyciel wspomagający

2.

Drobina-Tuśnio Anna

język polski, świetlica

3.

Dwojak Edyta

 matematyka, informatyka

4.

Elżbieta Figura

edukacja wczesnoszkolna

5.

Hajduk Renata

 edukacja wczesnoszkolna

6.

Jasięga Joanna

edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie

7.

Kaliszczak Dariusz

 historia, wos

8.

Kłudka-Sobieraj Magdalena

 język niemiecki

9.

Kulas Dorota

świetlica

10.

Laszuk-Boruta Danuta

 edukacja wczesnoszkolna

11.

Łabarczuk Weronika

język angielski

12.

Możdrzech Maria

 plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne, wychowanie przedszkolne

13.

Noga Przemysław

 wychowanie fizyczne

14.

Oroń Paulina

przyroda, biologia

15.

Pieróg Ewa

 język niemiecki

16.

Pietrzak Hubert

 fizyka

17.

Rataj Aneta

 religia

18.

Rataj Dariusz

 wychowanie fizyczne

19.

Szafraniec Katarzyna

 chemia, wdż

20.

Szczepanik Alicja

geografia

21.

Szydełko-Ratyńska  Elżbieta

 religia

25.

Tomczyk Monika

 wychowanie fizyczne

26.

Trzcińska Aleksandra

edukacja wczesnoszkolna, pedagog

27.

Wietrzyńska Anna

 język polski

28.

Wojtaszek Beata

 matematyka

28.

Wolna  Anita

 język angielski

29.

Zmyślona Magdalena

 matematyka, informatyka, zajęcia techniczne

30.

Żurek Beata

 język polski, logopeda

31

Paulina Żurek

Edukacja wczesnoszkolna

32.

Kędzia Marzanna

pedagog

33.

Wysopal Wiesława

plastyka, wychowanie przedszkolne

34.

Knefel Alina

 wychowanie przedszkolne

35.

Konieczna Barbara

 wychowanie przedszkolne

36.

Januszkiewicz Małgorzata

 wychowanie przedszkolne

37.

Sapa Monika

 wychowanie przedszkolne

38.

Owczaryszek Beata

 wychowanie przedszkolne