Zespół Szkół w Krośnicach

Internetowe centrum multimedialne

 W naszej bibliotece powstało w efekcie realizacji projektu "Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i  pedagogicznych", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu otrzymaliśmy  4  stanowiska komputerowych z dostępem do Internetu oraz urządzenie wielofunkcyjne (drukarka + kopiarka + skaner).

W ICIM można korzystać z :

  • zasobów edukacyjnych Internetu,
  • portali i serwisów oświatowych,
  • baz danych i katalogów on-line bibliotek,
  • bezpłatnych czasopism elektronicznych,
  • zasobów bibliotek cyfrowych,
  • rozwijaniu i ćwiczeniu umiejętności komputerowych i komunikacyjnych
  • korzystaniu z programów edukacyjnych
  • rozwijaniu zainteresowań własnych

a także przygotowywać prezentacje multimedialne i inne pomoce dydaktyczne.

Przygotowane materiały można zapisać na płytach CD,  na pen drivie, można je również wydrukować.

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej  jest czynne w godzinach pracy biblioteki.

Użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem ICIM
i do jego przestrzegani.

ICM 1