Zespół Szkół w Krośnicach

Archiwum

2 czerwca 2017 r. uczniowie świetlicy szkolnej wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam”. Czytali głośno najpiękniejsze teksty z książki „Polscy poeci dzieciom”. Każdy starał się jak najpiękniej przeczytać znane i popularne od lat wiersze.

Z okazji Dnia Dziecka podopieczni świetlicy szkolnej otrzymali nie tylko serdeczne życzenia, ale i słodkie upominki.

12 maja w świetlicy szkolnej odbyły się zajęcia czytelnicze z zakresu edukacji regionalnej. Fragmenty interesującej książki „Grabkowe Bajanie z Doliny Baryczy” czytały panie wychowawczynie oraz sami uczniowie. Dzieci nie tylko rozwijały i pogłębiały kompetencje czytelnicze, ale i poznawały faunę Doliny Baryczy ukazaną w ciekawych legendach.

27 marca 2017 r. uczniowie klas I-III uczęszczający do świetlicy szkolnej wzięli udział w zajęciach promujących wielkanocne tradycje oraz rozwijających inwencję twórczą i plastyczną wyobraźnię. Z wielkim przejęciem i zaangażowaniem wykonywali z papierowych talerzyków wielkanocne koszyczki. Pomysł i technika wykonania były takie same, ale każda praca dziecka podyktowana jego wyobraźnią była inna, kolorowa i niepowtarzalna. W efekcie powstała kolekcja pięknych i barwnych koszyczków wielkanocnych, a dzieci były bardzo dumne ze swojej pracy.

21 listopada, w dniu, w którym obchodzimy Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, do świetlicy szkolnej przybył Życzliwek z Krainy Życzliwości. Życzliwek przywitał się z każdym osobiście i prosił, aby dzieci powiedziały, co to znaczy być życzliwym. Następnie, podczas zabawy integracyjnej „Lubię Cię za…” uczniowie mówili sobie coś miłego. Życzliwek zostawił swój portret, na którym dzieci pisały cechy, jakie powinien posiadać. Gość wrócił do swojej Krainy Życzliwości, ale jego wizyta uświadomiła wszystkim, że dzięki życzliwości świat jest lepszy, piękniejszy i weselszy.