Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Krośnice na rok szkolny 2018/2019

 

Lp.

 

                 Rodzaj czynności

    Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

1.

Przyjmowanie wniosków nowych kandydatów

od 1 marca 2018 r.
do 30 marca 2018 r.

 2.

Podanie  do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

10 kwietnia 2018 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

23 kwietnia 2018 r.

 4.

Opublikowanie listy uczniów z podziałem na oddziały

24 sierpnia 2018 r.

 

 

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

5.

Przeprowadzenie postępowania uzupełniającego

od 7 maja 2018r.

do 25 maja 2018 r.

 6.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

8 czerwca 2018 r.

 7.

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

  8.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty                          złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

  9.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

10.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej