Zespół Szkół w Krośnicach

Szkolny Konkurs

na wykonanie „Najpiękniejszej palmy wielkanocnej"

 1. Organizatorem : jest Zespół Szkół w Krośnicach, ul. Parkowa 14
 2. Celem konkursu jest
 • Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą;
 • Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy  w obrzędowości ludowej;
 • Rozbudzanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży;
 • Przekaz wartości i tradycji w rodzinie; 
 1. Zadanie konkursowe : Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać tradycyjne palmy wielkanocne, której wysokość nie przekroczy 1,5 m .

TECHNIKA WYKONANIA: materiały naturalne:  bukszpan, bazie, suche kwiaty, krepa, wstążka, wydmuszki, bibuła itd.

Uczestnicy konkursu : wszyscy  uczniowie szkoły.

 1. Warunki udziału:
 • wykonanie najciekawszej palmy wielkanocnej;
 • wykorzystanie materiałów i tworzyw naturalnych oraz tradycyjnych form zdobniczych;
 • zgłoszenie palmy do konkursu  w podanym niżej terminie
 1. Miejsce i termin składanie prac: Zespół Szkół w Krośnicach w  nieprzekraczalnym terminie do piątku 16 marca 2018r.
 2. Prace muszą być oznaczone twardą metryczką  mocno przytwierdzoną do palmy, zawierającą następujące informacje:Imię i nazwisko uczestnika , klasa.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi : 23.03.2018r.
 4. Ocena prac:
 • Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z regulaminem, a w szczególności:
  - gotowe palmy wielkanocne,
  - wykonane ze sztucznych gotowych materiałów i elementów ozdobnych,
 • Oceny prac dokona komisja. Prace, które otrzymają najwięcej głosów zostaną nagrodzone (I, II, III miejsce ) 
 • Prace będą oceniane w kategoriach  wiekowych :  kl. I-III , kl.  IV-VII i  kl. I-II gimnazjum.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania nagrodzonych prac.
 1. Kryteria oceny prac.

Oceniając prace jury będzie brało pod uwagę:

 • zgodność z regulaminem konkursu,
 • pomysłowość i inwencję twórczą  uczestników konkursu,
 • dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych,
 • wielkość i bogactwo użytych materiałów,
 • samodzielność i estetykę wykonania pracy.

Serdecznie zapraszamy do udziału !

                                                     Katechetki  :   Aneta Rataj i   Elżbieta Szydełko-Ratyńska

 
 
 
bezpieczne wakacje 180 150
sbp
skrzydla baner
odyseja-umyslow
 
sprawny dolnoslazaczek
certyfikat sp
1221088

Adres: 54.198.170.159
Czas: 2018-07-22 21:57:35